Đông Trùng Hạ Thảo Tươi

    210.000,0

    Sinh khối tươi.

    Thời gian bảo quản 7 ngày trong ngăn mát tủ lạnh

    Danh mục: